JAARVERSLAG 2015 BLOKKER HOLDING

KerngegevensHet verslagjaar 2015/16 loopt van 25 januari 2015 tot en met 30 januari 2016. De resultaten van de gezamenlijke concernonderdelen in binnen- en buitenland over die periode worden in dit verslag weergegeven. Alleen het boekjaar 2015/16 rapporteert over een periode van 53 weken, alle overige boekjaren beslaan een tijdsspanne van 52 weken.

In 2014/15 zijn Casa en Tuincentrum Overvecht gedeconsolideerd als gevolg van respectievelijk overdracht van beleidsbepalende zeggenschap en verkoop van de activiteiten.
Novalux Estland is met ingang van 2011/12 een 100% dochtermaatschappij (voorheen een joint venture), en wordt sindsdien voor 100% in de financiële cijfers opgenomen (voorheen voor 50%). Begin 2013 zijn de activiteiten in Estland verkocht.

* Gecorrigeerd voor deconsolidatie Casa: 46,7%* Groothandel en Holdingactiviteiten