JAARVERSLAG 2015 BLOKKER HOLDING

INVESTEREN EN HERSTRUCTUREREN
We hebben voorzien dat we voor de weg naar winstgevende groei een aantal jaren nodig hebben. Hoewel de omzet in de loop van het afgelopen jaar is gestabiliseerd, is onze winstgevendheid gedaald en is het nettoresultaat op - € 52 miljoen uitgekomen. De concrete resultaten van de transformatiestrategie zijn daarom nog onvoldoende. Het moet sneller, doeltreffender en ook zichtbaar anders. Wij vervolgen de omnichannel-strategie, maar we moeten met nog meer urgentie en snelheid de veranderingen doorvoeren. Waarbij ‘investeren’ en ‘herstructureren’ twee kanten van de medaille zijn. Onder ‘investeren’ versta ik het herijken van merk en positionering van onze formules zodat ze een voorkeursplek houden in het dagelijks leven van onze klanten. Met een kwalitatief, verrassend en concurrerend assortiment. ‘Herstructureren’ is goed ondernemerschap en verwijst naar noodzakelijke ingrepen die de kostenstructuur van onze formules in lijn brengen met de gerealiseerde omzet en marge. Activiteiten om het winkelbestand te optimaliseren en de loon- en huisvestingskosten te verlagen zijn een prioriteit voor het hele bedrijf. 


EN DE KLANT?

Wat kan de klant in 2016 van ons verwachten? Nog meer zichtbare veranderingen, in onze winkels en online. We investeren meer dan 200 miljoen euro in de komende drie jaar. Deze investeringen worden gekoppeld aan concrete meerjarenplannen die al onze winkelformules de komende tijd ontwikkelen en uitrollen. Met Blokker als voorloper, die in april de eerste ‘Nieuwste Blokker’-winkels geopend heeft met een vernieuwde formule en positionering als dé omnichannel retailer die toonaangevend is in van je huis ‘een thuis’ maken.


MEER FOCUS EN SNELHEID 

Het tempo dat het snel veranderende retaillandschap vraagt, dwingt ons tot duidelijke keuzes. Bij mijn aantreden in januari hebben wij heldere prioriteiten gesteld voor 2016. Deze zijn: het versneld op orde brengen van onze bedrijven in de sector Huishoud, het samenstellen van topteams, de nieuwe speelgoedorganisatie fysiek samenbrengen in één kantoor om de speelgoedstrategie voor de toekomst in te vullen en het verhogen van de effectiviteit van onze ondersteunende diensten. En het verlagen van kosten en werkkapitaal, zodat wij extra financiële ruimte creëren voor het continu versterken van onze winkelbedrijven. Met de focus op deze prioriteiten verwacht ik dat we met al onze bedrijven een basis leggen voor een bestendige toekomst waarin onze formules stuk voor stuk sterke merken zijn die, zowel in onze winkels als online, een rol van betekenis spelen in het dagelijks leven van onze klanten.


Casper Meijer
CEO