JAARVERSLAG 2015 BLOKKER HOLDING

De omnichannel TRANSFORMATIESTRATEGIE

De Raad van Bestuur heeft in juni 2014 een nieuwe strategie geformuleerd. Deze strategie rust op vier pijlers: dicht bij de klant, eigentijdse formules, excellente operatie en open en betrok­ken teams. Deze strategie is erop gericht weer winstgevende groei te realiseren binnen de sectoren Huishoud, Speelgoed en Wonen en een prominente toekomst­bestendige omnichannel-speler te zijn in de Benelux. De online omzet gaat een nog significanter deel van onze totale omzet uitmaken. 

Klanten willen zich 24/7 kunnen oriënteren en altijd en overal kunnen winkelen. Wij moeten met onze winkelformules naadloos aansluiten op de ‘customer journey’. Niet alleen op de winkelvloer, maar ook online. Wij onderzoeken diepgaand hoe klanten winkelen, wat zij willen en wat zij verwachten. Zo verhogen wij de klanttevredenheid en de aankoopbereidheid. 

Door onze winkelketens continu te vernieuwen, blijven wij onze klant off- en online inspireren. Daarbij moeten wij onze ketens ook duidelijk ten opzichte van elkaar positioneren. Onderscheidende en relevante winkelmerken zijn de kracht van Blokker Holding. 

Blokker Holding werkt aan actuele en optimaal ingerichte bedrijfsprocessen. Zo kunnen we de kosten verder omlaag brengen en de opbrengsten van al onze activiteiten vergroten. Intensievere samenwerking tussen de verschillende werkmaatschappijen leidt tot meer synergie. Dit geldt voor e-commerce, logistiek, supply chain management, Category Management en ICT. Informatie over onze bedrijfsprocessen is actueel. Zo kunnen we real time onze organisatie aansturen en zitten we korter op de bal. 

Wij streven naar open en betrokken teams die er continu op gericht zijn onze klanten de beste service te bieden. Managers en medewerkers zijn ondernemend, vernieuwend en resultaatgericht. Door te investeren in goede beoor­delingssystemen en ontwikkelingsmogelijkheden faciliteren we onze medewerkers en werkmaatschappijen in hun ontwikkeling.  


 Toporganisatie met topmensen

 Backbone Huishoud versneld op orde brengen

 De nieuwe speelgoedorganisatie opbouwen

 Ondersteunende functies effectiever maken

 Kosten en werkkapitaal beter in balans brengen